Kmetija Ušen pridobila naziv ark središče

22. novembra 2016 je kmetija Ušen pridobila naziv ark središče.Na kmetiji redimo tudi slovenske avtohtone pasme domačih živali in na ta način poleg izobraževanja prispevamo k ozaveščanju javnosti na tem področju in ohranjanju genetske variabilnosti živalskih virov. Certificiranje ark središč in ark kmetij v skladu s Programom varstva biotske raznovrstnosti v živinoreji izvaja Javna služba nalog genske banke v živinoreji.

Ogled zgibanke Spoznajte avtohtone pasme domačih živali ARK KMETIJE in ARK SREDIŠČA

 

Išči na naši strani

Welcome to ladbrokes bonus codes information.