Mini živalski vrt slovenskih avtohtonih pasem

Mini živalski vrt, ki se nahaja v zaščitenem nižinskem gozdu, vam poleg kmetije z okolico omogoča popolno sprostitev. V njem si lahko ogledate drežniški kozi Albino in Drežo, cikasto govedo Mašo ter štajerske kokoši.

Drežniška koza

Drežniška koza je edina avtohtona pasma koz v Sloveniji, ki izvira iz Zgornjesoške doline. Je izrazito pašna žival, primerna za ekstenzivne pogoje reje. Zaradi vpliva drugih pasem kozlov, kar je posledica omejitve oziroma celo prepovedi uporabe koze po vojni, je pasma raznoliko, predvsem temno obarvana. Odlikujeta jo odpornost in odlična prilagojenost na skromne razmere. Obstajata mlečni in mesni tip pasme.

Štajerska kokoš

Prvotno so jo imenovali celjska kokoš, zaradi priljubljenosti pa so jo preimenovali v štajersko kokoš. Po barvi ločimo rjavo štajersko kokoš, jerebičasto štajerko in belo štajerko. Jajca so izredno lepa in okusna, cenjena je tudi po zelo nežnem mesu.


Cikasto govedo ali cika

Cikasto govedo je v Sloveniji nastalo s križanjem avtohtonega keltskega goveda s pasmami pincgaver in belanskimi biki v drugi polovici 19. stoletja. Nastala sta dva tipa cikastega goveda:

a) gorenjsko cikasto govedo, ki je bilo večje rasti in primernejše za ravninske predele

b) tolminsko cikasto govedo, ki je bilo manjše rasti in zato primernejše za pašo po strmih terenih.

Živali cikaste pasme so rdeče barve z značilno belo liso. Bela lisa se začne na vihru, gre preko hrbta do repa, se nadaljuje na repu, nato po stegnih v obliki pase, trebuhu in prsnem košu ter se nadaljuje čez golen v obliki pase. Bela lisa se združi pod vratom. Lisa naj ne bi segala preko križnih kosti. Meja med rdečo in belo barvo naj bi bila nazobčana. Živali dobro izkoriščajo krmo in imajo glede na maso visoko mlečnost.

Slovenske avtohtone pasme so tiste pasme domačih živali, ki so nastale na območju Republike Slovenije. Zanje je na podlagi zgodovinskih virov o pasmah dokazano, da je bila Slovenija prvotno okolje za njihov razvoj in da zanje obstaja slovenska rejska dokumentacija, iz katere je razvidno, da se za pasme vodi poreklo že najmanj pet generacij. 

Avtohtone pasme živali pomenijo veliko zakladnico genov, ki bo prispevala k ohranitvi biotske raznovrstnosti. Zato se po svetu iščejo ostanki pasem in ustvarjajo genske banke. 

Med avtohtone pasme živali spadajo:

     konji: lipicanski konj, posavski konj, slovenski hladnokrvni konj;

     govedo: cikasto govedo;

     ovce: bovška ovca, istrska pramenka istrijanka, belokranjska pramenka, jezersko-solčavska ovca;

     koze: drežniška koza;

     prašič: krškopoljski prašič;

     kokoši: štajerska kokoš;

     ribe: soška postrv;

     čebele: kranjska čebela (Apis Mellifera carnica);

     psi: kraški ovčar, posavski gonič, kratkodlaki istrski gonič, resasti istrski gonič in slovenski planinski gonič.

 

22. novembra 2016 je kmetija Ušen pridobila naziv ark središče.

Ogled zgibanke Spoznajte avtohtone pasme domačih živali ARK KMETIJE in ARK SREDIŠČA

Išči na naši strani

Welcome to ladbrokes bonus codes information.