Vhlevljanje športnih in rekreativnih konj

Konji so vhlevljeni  v individualnih boksih dimenzije 3 x 4m.

Hlev izpolnjuje vse zahteve za etološko rejo in dobrobit živali, ki jih postavlja sodobna živinoreja (dovolj prostora po živali za normalno gibanje in socialne kontakte, dobra osvetlitev in prezračevanje, zdrsno varna tla,…). 

Konje krmimo 3krat dnevno. Bokse čistimo 2krat dnevno.

Išči na naši strani

Welcome to ladbrokes bonus codes information.